Výroba nástrojov

Spoločnosť ZLATÝ ONYX LEVICE sa zaoberá spracovaním prírodného kameňa a výrobou nástrojov potrebných pri jeho spracovaní. Podnik má veľkú kamenársku dielňu s potrebnými primárnymi strojnými zariadeniami na pílenie kameňa i sekundárnymi strojnými zariadeniami na úpravu povrchu prírodného i umelého kameňa, brúsením a leštením. Ďalšími pracoviskami sú dielňa na výrobu rezných a brúsnych diamantových nástrojov, brúsnych a leštiacich nástrojov z karborundového zrna (SiC).

Upozorňujeme zákazníkov, že ako jediný na Slovensku dokážeme diamantové prvky vyrábať aj na rôzne atypy: jadrové vrtáky, špeciálne brúsky a frézy.

Stiahnite si cenník nástrojov z našej výroby.