VYBRANÉ REALIZÁCIE

ZLATÝ ONYX LEVICE


Spoločnosť ZLATÝ ONYX LEVICE sa zaoberá spracovaním prírodného kameňa a výrobou nástrojov potrebných pri jeho spracovaní. Podnik má veľkú kamenársku dielňu s potrebnými primárnymi strojnými zariadeniami na pílenie kameňa i sekundárnymi strojnými zariadeniami na úpravu povrchu prírodného i umelého kameňa, brúsením a leštením. Ďalšími pracoviskami sú dielňa na výrobu rezných a brúsnych diamantových nástrojov, brúsnych a leštiacich nástrojov z karborundového zrna (SiC).

Predstavujeme európsku jedinečnosť - Levický zlatý onyx. Zlatý onyx je tvorený priesvitnými ónyxovými mramormi bielozlatožltej medovej farby, prechádza do travertínu žltkasto-okrovej farby. Polohy sa pestro striedajú a vytvárajú jedinečný dekoračný kameň na náročnejšie použitie. Vyrábame z neho kamenárske výrobky ušľachtilej povahy ozdobné- masívne i doskové prvky pre rôzne stavby (zariaďovacie predmety kostolov, krbové prvky, galantérne výrobky ozdobnej povahy a i.).

Našou snahou je spracovávať domácu surovinu, orientujeme sa hlavne na slovenské vápence a mramory, akými sú tuhársky mramor, vápenec zo Silickej Brezovej, klížsky vápenec z lomu Klížske Hradište, pieskovec z lomu Králiky a pod. Okrem domácich surovín spracúvame i dovozové vápence a mramory.

SPOLUPRÁCA