Architektúra v exteriéri s použitím Ryolitu

Ryolit umožňuje dosahovať impozantné výsledky v architektúre v exteriéry, ako je možné vidieť na realizácii obloženia mosta, zhotovení zábradlia a fontány z ryolitu.